Bahagian & Unit

Senarai Bahagian
 1. Bahagian Khidmat Pengurusan
 2. Bahagian Kesihatan Veterinar
 3. Perkhidmatan Veterinar Jajahan
 4. Bahagian Pembangunan Industri Ternakan
 5. Bahagian Regulatori
Senarai Unit Bahagian Khidmat Pengurusan
 1. Kewangan
 2. Perjawatan
 3. Stor
 4. Khidmat Pelanggan
Senarai Unit Bahagian Kesihatan Veterinar
 1. Unit Kesihatan Gerompok
 2. Unit Klinik / Ambulatori
 3. Unit Kawalselia
 4. Kuarantin
Senarai Unit Perkhidmatan Veterinar Jajahan
 1. PVJ Kota Bharu
  • PVJ Ketereh
 2. PVJ Pasir Mas
  • PVJ Rantau Panjang
 3. PVJ Tanah Merah
  • PVJ Kemahang
 4. PVJ Tumpat
 5. PVJ Pasir Puteh
 6. PVJ Bachok
 7. PVJ Gua Musang
  • Chiku
 8. PVJ Machang
 9. PVJ Kuala Krai
 10. PVJ Jeli
Senarai Unit Bahagian Pembangunan Industri Ternakan
 1. Seksyen Pembangunan Komoditi Ternakan
  1. Unit Pedaging
  2. Unit Unggas
  3. Unit Agronomi
  4. Unit Pembiakan & Pembakaan
  5. Ladang Ternakan
 2. Seksyen Khidmat Sokongan
  1. Unit Perancangan & Penilaian
  2. Unit Pembangunan Sumber Manusia
  3. Unit Pembangunan Usahawan
  4. Unit Infrastruktur / Kemudahan
  5. Unit IAT / Abatoir
  6. Unit Tenusu
Senarai Unit Bahagian Regulatori
 1. Perlesenan
 2. Persijilan

CIO JPVNK

DR. HJ. MADZLAN BIN MOHD SALLEH
TIMBALAN PENGARAH JPV NEGERI KELANTAN
09-7652811
PERANAN CIO DVS
a) Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;
(b) Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;
(c) Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian perkhidmatan Sektor Awam; dan
(d) Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.