Rawatan Klinik

Rawatan Klinik

Perkhidmatan rawatan terhadap haiwan kesayangan seperti kucing, anjing, arnab atau juga haiwan ruminan kecil. (anak lembu atau kambing)

Ambulatori

Ambulatori adalah perkhidmatan rawatan ketika di lapangan. Aktiviti rawatan yang melibatkan ternakan-ternakan ruminan (lembu, kambing, bebiri, kerbau) secara amnya. Sebarang kes ternakan yang perlu dirawat haruslah dilaporkan kepada Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah.

Rawatan yang biasa dijalankan :

 • Deworming / Kecacingan
 • Mange / Kurap
 • Diarrhoea / Cirit-Birit
 • Anorexia / Kurus
 • Wound / Luka
 • Maggot Wound / Luka Berulat
 • Fever / Demam
 • Dystocia / Keguguran
 • Poisoning / Keracunan

 **Setiap aktiviti rawatan yang dijalankan ketika di lapangan akan disertakan juga khidmat nasihat tentang pengurusan ternakan, pemakanan ternakan dan juga mengenai penjagaan kebersihan serta kesihatan ternakan.

Sumber: http://www.dvssel.gov.my/index.php?ptid=574

Permit Haiwan Ternakan, Haiwan dan Produk Haiwan

KELULUSAN PERMIT DI PERINGKAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI

SENARAI KOMODITI TERNAKAN/HAIWAN DAN PRODUK HASILAN TERNAKAN/HAIWAN YANG MANA PENGELUARAN PERMIT IMPORT/ EKSPORT BOLEH DIBUAT DI PERINGKAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI-NEGERI

Ternakan/Haiwan Hidup

 1. Kuda dan lain-lain sepsis ekuin untuk tujuan import/eksport
 2. Anjing, kucing dan lain-lain sepsis haiwan kesayangan(pets) untuk tujuan import/eksport
 3. Khinzir untuk tujuan import/eksport
 4. Lembu, kerbau, kambing dan bebiri untuk tujuan import/eksport
 5. Rusa dan ostrich untuk tujuan import/eksport
 6. Semua jenis hidupan liar untuk tujuan import/eksport


Ayam, Itik, Angsa & Unggas

 1. Ayam, itik, angsa, burung dan lain-lain sepsis unggas dewasa untuk tujuan import/eksport (kecuali pengimportan ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur))
 2. Anak ayam, itik, angsa, burung dan lain-lain spesis unggas umur sehari untuk tujuan import/eksport (kecuali pengimportan anak ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur)


Lain-lain Hasilan Ternakan/Haiwan

 1. Telur segar dan telur bernas (ayam, itik, angsa dan lain-lain sepsis unggas untuk tujuan eksport)
 2. Bulu itik dan ayam (proses) untuk tujuan import/eksport
 3. Tahi ayam untuk tujuan import/eksport
 4. Kulit proses (finished leather) untuk tujuan import/eksport
 5. Makanan haiwan kesayangan (pet food) untuk tujuan eksport

Pengeluaran permit import/eksport bagi semua komoditi ternakan/haiwan dan produk hasilan tersebut di atas adalah masih tertakluk kepada syarat dan keperluan berikut;

Bagi Negara telah diperakui: Mematuhi peraturan import ternakan/haiwan dan bahan hasilan sebagaimana ditetapkan oleh DVS (untuk permit import) dan keperluan eksport yang ditetapkan oleh pihak berkuasa veterinar Negara pengimport (untuk permit eksport dan sijil perakuan kesihatan veterinar)

 

KELULUSAN PERMIT DI PERINGKAT IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR PUTRAJAYA

SENARAI KOMODITI TERNAKAN/HAIWAN DAN PRODUK HASILAN TERNAKAN/HAIWAN YANG MANA PENGELUARAN PERMIT IMPORT/ EKSPORT HANYA OLEH DAN PERLU RUJUK IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR PUTRAJAYA

Ayam, Itik, Angsa & Unggas

 1. Ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur) untuk tujuan import
 2. Anak ayam, itik dan angsa umur sehari (komersil pedaging dan penelur) untuk tujuan import
 3. Semua jenis telur termasuk telur bernas dan produk hasilan telur ayam, itik, angsa dan lain-lain spesis unggas untuk tujuan import/eksport (kecuali telur segar telur bernas untuk eksport)
 4. Daging ayam, itik, angsa dan lain-lain spesis unggas (sejuk atau beku) termasuk produk dan hasilannya untuk tujuan imprt/eksport

Lembu, Kerbau, Kambing, Bebiri & Rusa

 1. Daging lemu, kerbau, kambing, bebiri dan rusa (sejuk atau sejuk beku) untuk tujuan import/eksport
 2. Produk hasilan (termasuk produk tambah nilai)daging lembu, kerbau, kambing, bebiri dan daging rusa untuk tujuan import/eksport

Khinzir
Daging khinzir dan produk hasilan daging khinzir untuk tujuan import/eksport

Susu dan Produk Hasilan Susu

 1. Semua jenis susu cecair untuk tujuan import
 2. Semua jenis susu dan produk hasilan susu untuk tujuan import

Lain-lain Hasilan Ternakan/Haiwan
Vaksin dan bahan biologic ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport

 1. Embryo dan semen ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport
 2. Makanan ternakan/haiwan termasuk bahan mentah untuk pemprosesan makanan ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport (kecuali pet food)
 3. Gelatin
 4. Makanan haiwan kesayangan (pet food) untuk tujuan import

Sarang Burung Walit
Semua jenis sarang burung dan produk hasilan sarang burung walit untuk tujuan eksport

 

CARA MEMOHON PERMIT :

Pemindahan antara daerah
Sila hadir di Pejabat Veterinar Daerah yang berhampiran untuk permohonan permit dan sijil Kesihatan Veterinar

Pemindahan antara negeri (e-Permit 2)

 1. Permohonan permit boleh dibuat atas taliandi e-Permit 2 (e-permit2@dvs.gov.my) atau di Pejabat Veterinar Daerah yang berhampiran.
 2. Permit dan sijil Kesihatan Veterinar perlu diambil di PejabatVeterinar Daerah

Pemindahan antara Negara atau import eksport (e-Permit 1)

 1. Bagi pengimport atau pengeksport kerap perlu mendaftar dengan dagangnet (dagangnet.com)
 2. Permohonan permit dibuat secara atas talian system e-Permit 1 (http://epermit.dagangnet.com)
 3. Bagi pengimport atau pengeksport yang tidak kerap melakukan urusan perlu hadir ke IbuPejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak untuk membuat permohonan (pelanggan walk in)
 4. Perlu hadir ke IbuPejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak untuk mengambil permit dan sijil Kesihatan Veterinar
 5. Permohonan perlume menuhi syarat-syarat import dan eksport Negara pengimport.

 

Syarat-syarat import/eksport (link)

 1. Haiwan kesayangan (kucing, anjing, haiwankeciletc)
 2. Ternakan hidup (lembu, kambing, bebiri, babi, anakayam, kuda)
 3. Produk haiwan (daginglembu, dagingkerbau, dagingayam, dagingbabi, dagingitik, susu, kaki ayametc)
 4. Makanan haiwan
 5. Haiwan eksotik

Kadar bayaran permit

Jenis haiwan hidup/ bahan haiwan

IMPORT (RM)

EKSPORT (RM)

cacatan

Lembu, kerbau

5/ ekor

2/ ekor

kuda

10/ekor

10/ekor

KecualiSingapura- percuma

Kambing/bebiri

3/ekor

1/ ekor

Khinzir/ babi

3 /ekor

1/permit

Kecualisingapura, sabahdan Sarawak -percuma

Itik

3/permit

Monyet

2/permit

3/permit

Anjing, kucing

5/ekor

3/ekor

Burung

0.10/ekor

Anakayam/itik

percuma

3/permit

Katakhidup

3/permit

3/permit

Sijilkesihatan- bebaspenyakit Red Leg

Katak proses

3/50kg

3/kg

Sijilkesihatan- bebaspenyakit Red Leg

Labi-labi

3/100 ekor

3/100 ekor

PerlukelulusankhasKetuaPengarah

Kura-kura

3/100 ekor

3/100 ekor

Lain-lain binatang

3/ekor

3/ekor

Karkasbinatangdanbahandarinya

3/50kg

1/permit

Kecualikambing RM1/karkas (eksport)

Karkasayamdanbahandarinya

6/50kg

3/permit

Telur

2/permit

3/permit

Kulit, baja, tepungtulang&darah, semen, lemakbinatang, foder (tidaktermasukbijirindankulitbijirindll), tepungsusu, krim, vaksin, serum atausebarangbahandaribinatang, burungataubenda yang bolehmembawapenyakit

3/permit

3/permit

Kadar bayaran sijil Kesihatan Veterinar (SKV)
Bayaran Sijil Kesihatan Veterinar hanya dikenakan bagi urusan eksportsahaja. Urusan import tidak memerlukan sijil Kesihatan Veterinar

Jenis haiwan hidup/bahan haiwan

EKSPORT (RM)

Kambing, bebiri, babi

1/ekor

Monyet

2/ekor

Katak

3/permit

Lain-lain binatang

3/ekor

Karkas binatang/ayam dan bahan darinya

2/permit

Ayam, arnab, lain-lain binatanguntukujianmakmal

3/permit

Skim Bantuan Pawah Ternakan

PENGENALAN TENTANG SKIM BANTUAN PAWAH  TERNAKAN

“Pawah Ternakan“ merupakan suatu istilah yang begitu sinonem dengan Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Skim Bantuan Pawah Ternakan bermaksud bantuan yang berbentuk kredit induk ternakan sama ada lembu, kerbau, kambing atau bebiri yang diberikan kepada penternak untuk dipelihara. Setiap pemberian bantuan akan disertai dengan perjanjian bertulis yang mana syarat-syaratnya perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak, iaitu Jabatan Perkhidmatan Haiwan bagi pihak Kerajaan dan penternak.

Perjanjian pawah ini akan dianggap tamat atau selesai setelah penternak berjaya mengembalikan seekor anak sama ada betina atau jantan dewasa bagi setiap ekor induk yang diterima. Perjanjian juga akan dikira tamat sekiranya berlaku kematian induk, kehilangan, penyingkiran dan lain-lain alasan yang diperakui oleh pihak Jabatan.

Skim bantuan pawah ini merupakan salah satu dari produk terawal yang ditawarkan kepada golongan penternak selaku pelanggan Jabatan dan sehingga kini dianggap masih relevan dan menjadi medium berkesan untuk menghubungkan pihak Jabatan dengan penternak. Di Negeri Kelantan, skim ini telah mula dilaksanakan seawal Tahun 1961. Bantuan pawah yang diberikan berbentuk sama ada pawah baru atau pawah semula. Pawah baru bermaksud induk ternakan yang dibeli oleh Jabatan dan dibekalkan kepada penternak yang berkaitan. Manakala pawah semula bermaksud anak betina dewasa hasil dari pawah yang diambil dari seseorang penternak bagi tujuan menamatkan perjanjian dan diberi pawah semula kepada penternak lain.

Di antara objektif skim pawah ini adalah untuk memperluaskan aktiviti menternak di kalangan rakyat miskin di luar bandar, menambah pendapatan sampingan penternak serta membantu meningkatkan pengeluaran daging tempatan.

 

Permanian Beradas

APA ITU PERMANIAN BERADAS?
Permanian beradas adalah satu cara boatan untuk mengahwinkan ternakan di mana benih ternak jantan (air mani) dimasukkan ke dalam alat kelamin ternak betina dengan menggunakan alat-alat tertentu.

KENAPA PERMANIAN BERADAS?
Dengan membiakkan ternakan melalui permainan beradas boleh:

 • CEPAT dan PESAT membesar
 • LEBIH menghasilkan daging
 • LEBIH banyak mengeluarkan susu

1.melahirkan anak yang lebih baik dari induknya, iaitu yang
2. memperluaskan penggunaan benih lembu pejantan baka yang bermutu tinggi.
3. menjimatkan masa, tenaga dan wang penternak kerana tidak perlu memelihara lembu pejantan.
4. mencegah daripada jangkitan penyakit kelamin.

BILAKAH WAKTU YANG PALING SESUAI LEMBU DIPERMANIKAN?
 Ternak betina hanya boleh dipermanikan apabila ia menunjukkan tanda-tanda BIANG atau mahu mengawan.

APAKAH TANDA-TANDA BIANG YANG BOLEH DI LIHAT? APAKAH TANDA-TANDA BIANG YANG BOLEH DI LIHAT?
Tanda utama lembu betina mahu mengawan ialah apabila ia RELA DlPANJAT OLEH LEMBU~LEMBU LAIN, lain-lain tanda adalah:

1.berkelakuan luar biasa dan resah menggelisah
2. sentiasa melenguh-lenguh
3. kemaluannya lembab, kemerahan, bengkak dan mengeluarkan lendir
4. kadangkala selera makan dan pengeluaran susunya berkurangan.

BERAPA LAMAKAH JANGKA MASA BERAHI INI WUJUD?
Jangka masa berahi ini wujud hanya selama 24 jam. Oleh itu, sebagai panduan kasar jika tanda dilihat pada sebelah pagi permanian dibuat di petang hari itu juga dan jika tanda tersebut dilihat pada sebelah petang permanian akan dilakukan pada awal pagi esoknya.

BERAPA LAMAKAH KEADAAN BIANG ATAU JANGKAMASA BERAHI INI WUJUD?
Jangkamasa berahi ini wujud selama 24 jam sahaja. Oleh itu sebagai panduan kasar, apabila tanda-tanda berahi dilihat di sebelah pagi, lembu hendaklah dipermanikan di sebelah petang hari itu juga. Jika tanda-tanda tersebut dikesan di sebelah petang permanian akan dilakukan pada awal pagi keesokkan harinya. Lembu yang sihat dan tidak bunting akan datang biang tiap-tiap lebih kurang 21 hari.

APAKAH KEPERLUAN ASAS YANG PATUT DISEDIAKAN?
Anda tidak perlu menyediakan banyak peralatan cuma sediakan tempat yang sesuai di mana ternakan boleh diikat dan pemeriksaan boleh dilakukan. Tetapi sebaik-baiknya sediakan pasung bagi tujuan permanian.

BAGAIMANA MENENTUKAN BENIH LEMBU YANG SESUAI BAGI TUJUAN PERMANIAN?

JENIS LEMBU DIPELIHARA

PILIHAN BAKA UNTUK KACUKAN

LID Friesian
Kacukan 50% Friesian Kacukan Tenusu Tempatan (MAFRIWAL)
Australian Friesian Sahiwal (AFS)
Friesian Sahiwal AFS
MAFRIWAL

PADA UMUR BERAPAKAH LEMBU PATUT MULA DIBIAKKAN?
Dengan penjagaan yang sempurna anak-anak lembu akan bersedia untuk dibiakkan apabila berumur antara 15-18 bulan.

APAKAH PENGARUH MAKANAN TERHADAP PEMBIAKAN?
Makanan memainkan peranan yang sangat penting di dalam menentukan lembu-lembu membiak dengan sempurnanya. Berikan makanan baik dengan menyediakan secukupnya rumput yang subur dan makanan tambahan seperti dedak air garam serta bata garam. Anda dinasihatkan supaya menentukan makanan yang seimbang diberi setiap hari terutama bagi lembu lembu bunting berat dan juga yang mengeluarkan susu.