Fungsi JPVNK

(Last Updated On: March 23, 2017)
Fungsi Utama Bahagian Pentadbiran :

o   Pentadbiran Am
o   Pengurusan Kewangan
o   Pengurusan Perkhidmatan

Fungsi Utama Bahagian Kesihatan Veterinar :

o   Pengawalan dan pencegahan penyakit
o   Perkhidmatan regulatori dan kawalselia
o   Perkhidmatan regulatori dan kawalselia
o   Kesihatan awam veterinar
o   Rawatan

Fungsi Utama Bahagian Pembangunan Industri Ternakan

Merancang dan mengawal pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengeluaran ternakan dan hasilan ternakan seperti;

o   Program Pedaging
o   Program Tenusu
o   Program Pembiakan Dan Pembakaan
o   Program Unggas
o   Program Pemakanan Ternakan
o   Program Aneka Haiwan
o   Program Industri Asas Tani Berasaskan Ternakan
o   Program Pembangunan Sumber Manusia
o   Perancangan Dan Penilaian