Permit Haiwan Ternakan, Haiwan dan Produk Haiwan

(Last Updated On: May 23, 2017)

KELULUSAN PERMIT DI PERINGKAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI

SENARAI KOMODITI TERNAKAN/HAIWAN DAN PRODUK HASILAN TERNAKAN/HAIWAN YANG MANA PENGELUARAN PERMIT IMPORT/ EKSPORT BOLEH DIBUAT DI PERINGKAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI-NEGERI

Ternakan/Haiwan Hidup

 1. Kuda dan lain-lain sepsis ekuin untuk tujuan import/eksport
 2. Anjing, kucing dan lain-lain sepsis haiwan kesayangan(pets) untuk tujuan import/eksport
 3. Khinzir untuk tujuan import/eksport
 4. Lembu, kerbau, kambing dan bebiri untuk tujuan import/eksport
 5. Rusa dan ostrich untuk tujuan import/eksport
 6. Semua jenis hidupan liar untuk tujuan import/eksport


Ayam, Itik, Angsa & Unggas

 1. Ayam, itik, angsa, burung dan lain-lain sepsis unggas dewasa untuk tujuan import/eksport (kecuali pengimportan ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur))
 2. Anak ayam, itik, angsa, burung dan lain-lain spesis unggas umur sehari untuk tujuan import/eksport (kecuali pengimportan anak ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur)


Lain-lain Hasilan Ternakan/Haiwan

 1. Telur segar dan telur bernas (ayam, itik, angsa dan lain-lain sepsis unggas untuk tujuan eksport)
 2. Bulu itik dan ayam (proses) untuk tujuan import/eksport
 3. Tahi ayam untuk tujuan import/eksport
 4. Kulit proses (finished leather) untuk tujuan import/eksport
 5. Makanan haiwan kesayangan (pet food) untuk tujuan eksport

Pengeluaran permit import/eksport bagi semua komoditi ternakan/haiwan dan produk hasilan tersebut di atas adalah masih tertakluk kepada syarat dan keperluan berikut;

Bagi Negara telah diperakui: Mematuhi peraturan import ternakan/haiwan dan bahan hasilan sebagaimana ditetapkan oleh DVS (untuk permit import) dan keperluan eksport yang ditetapkan oleh pihak berkuasa veterinar Negara pengimport (untuk permit eksport dan sijil perakuan kesihatan veterinar)

 

KELULUSAN PERMIT DI PERINGKAT IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR PUTRAJAYA

SENARAI KOMODITI TERNAKAN/HAIWAN DAN PRODUK HASILAN TERNAKAN/HAIWAN YANG MANA PENGELUARAN PERMIT IMPORT/ EKSPORT HANYA OLEH DAN PERLU RUJUK IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR PUTRAJAYA

Ayam, Itik, Angsa & Unggas

 1. Ayam, itik dan angsa dewasa (komersil pedaging dan penelur) untuk tujuan import
 2. Anak ayam, itik dan angsa umur sehari (komersil pedaging dan penelur) untuk tujuan import
 3. Semua jenis telur termasuk telur bernas dan produk hasilan telur ayam, itik, angsa dan lain-lain spesis unggas untuk tujuan import/eksport (kecuali telur segar telur bernas untuk eksport)
 4. Daging ayam, itik, angsa dan lain-lain spesis unggas (sejuk atau beku) termasuk produk dan hasilannya untuk tujuan imprt/eksport

Lembu, Kerbau, Kambing, Bebiri & Rusa

 1. Daging lemu, kerbau, kambing, bebiri dan rusa (sejuk atau sejuk beku) untuk tujuan import/eksport
 2. Produk hasilan (termasuk produk tambah nilai)daging lembu, kerbau, kambing, bebiri dan daging rusa untuk tujuan import/eksport

Khinzir
Daging khinzir dan produk hasilan daging khinzir untuk tujuan import/eksport

Susu dan Produk Hasilan Susu

 1. Semua jenis susu cecair untuk tujuan import
 2. Semua jenis susu dan produk hasilan susu untuk tujuan import

Lain-lain Hasilan Ternakan/Haiwan
Vaksin dan bahan biologic ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport

 1. Embryo dan semen ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport
 2. Makanan ternakan/haiwan termasuk bahan mentah untuk pemprosesan makanan ternakan/haiwan untuk tujuan import/eksport (kecuali pet food)
 3. Gelatin
 4. Makanan haiwan kesayangan (pet food) untuk tujuan import

Sarang Burung Walit
Semua jenis sarang burung dan produk hasilan sarang burung walit untuk tujuan eksport

 

CARA MEMOHON PERMIT :

Pemindahan antara daerah
Sila hadir di Pejabat Veterinar Daerah yang berhampiran untuk permohonan permit dan sijil Kesihatan Veterinar

Pemindahan antara negeri (e-Permit 2)

 1. Permohonan permit boleh dibuat atas taliandi e-Permit 2 (e-permit2@dvs.gov.my) atau di Pejabat Veterinar Daerah yang berhampiran.
 2. Permit dan sijil Kesihatan Veterinar perlu diambil di PejabatVeterinar Daerah

Pemindahan antara Negara atau import eksport (e-Permit 1)

 1. Bagi pengimport atau pengeksport kerap perlu mendaftar dengan dagangnet (dagangnet.com)
 2. Permohonan permit dibuat secara atas talian system e-Permit 1 (http://epermit.dagangnet.com)
 3. Bagi pengimport atau pengeksport yang tidak kerap melakukan urusan perlu hadir ke IbuPejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak untuk membuat permohonan (pelanggan walk in)
 4. Perlu hadir ke IbuPejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak untuk mengambil permit dan sijil Kesihatan Veterinar
 5. Permohonan perlume menuhi syarat-syarat import dan eksport Negara pengimport.

 

Syarat-syarat import/eksport (link)

 1. Haiwan kesayangan (kucing, anjing, haiwankeciletc)
 2. Ternakan hidup (lembu, kambing, bebiri, babi, anakayam, kuda)
 3. Produk haiwan (daginglembu, dagingkerbau, dagingayam, dagingbabi, dagingitik, susu, kaki ayametc)
 4. Makanan haiwan
 5. Haiwan eksotik

Kadar bayaran permit

Jenis haiwan hidup/ bahan haiwan

IMPORT (RM)

EKSPORT (RM)

cacatan

Lembu, kerbau

5/ ekor

2/ ekor

kuda

10/ekor

10/ekor

KecualiSingapura- percuma

Kambing/bebiri

3/ekor

1/ ekor

Khinzir/ babi

3 /ekor

1/permit

Kecualisingapura, sabahdan Sarawak -percuma

Itik

3/permit

Monyet

2/permit

3/permit

Anjing, kucing

5/ekor

3/ekor

Burung

0.10/ekor

Anakayam/itik

percuma

3/permit

Katakhidup

3/permit

3/permit

Sijilkesihatan- bebaspenyakit Red Leg

Katak proses

3/50kg

3/kg

Sijilkesihatan- bebaspenyakit Red Leg

Labi-labi

3/100 ekor

3/100 ekor

PerlukelulusankhasKetuaPengarah

Kura-kura

3/100 ekor

3/100 ekor

Lain-lain binatang

3/ekor

3/ekor

Karkasbinatangdanbahandarinya

3/50kg

1/permit

Kecualikambing RM1/karkas (eksport)

Karkasayamdanbahandarinya

6/50kg

3/permit

Telur

2/permit

3/permit

Kulit, baja, tepungtulang&darah, semen, lemakbinatang, foder (tidaktermasukbijirindankulitbijirindll), tepungsusu, krim, vaksin, serum atausebarangbahandaribinatang, burungataubenda yang bolehmembawapenyakit

3/permit

3/permit

Kadar bayaran sijil Kesihatan Veterinar (SKV)
Bayaran Sijil Kesihatan Veterinar hanya dikenakan bagi urusan eksportsahaja. Urusan import tidak memerlukan sijil Kesihatan Veterinar

Jenis haiwan hidup/bahan haiwan

EKSPORT (RM)

Kambing, bebiri, babi

1/ekor

Monyet

2/ekor

Katak

3/permit

Lain-lain binatang

3/ekor

Karkas binatang/ayam dan bahan darinya

2/permit

Ayam, arnab, lain-lain binatanguntukujianmakmal

3/permit