PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BILJANJIMenepati Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganTidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelangganJumlah Perkhidmatan
Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
1401000040
23293.7526.2530
319099.47368421052610.52631578947368189

 

BAHAGIAN KESIHATAN

BILJANJIMenepati Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganTidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelangganJumlah Perkhidmatan
Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
1401000040
23293.7526.2530
319099.47368421052610.52631578947368189

 

BAHAGIAN INDUSTRI

BILJANJIMenepati Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganTidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelangganJumlah Perkhidmatan
Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
1401000040
23293.7526.2530
319099.47368421052610.52631578947368189

 

BAHAGIAN REGULATORI

BILJANJIMenepati Tempoh Masa / Standard Piagam PelangganTidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelangganJumlah Perkhidmatan
Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
1401000040
23293.7526.2530
319099.47368421052610.52631578947368189