PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL JANJI Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelanggan Jumlah Perkhidmatan
Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 40 100 0 0 40
2 32 93.75 2 6.25 30
3 190 99.473684210526 1 0.52631578947368 189

 

BAHAGIAN KESIHATAN

BIL JANJI Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelanggan Jumlah Perkhidmatan
Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 40 100 0 0 40
2 32 93.75 2 6.25 30
3 190 99.473684210526 1 0.52631578947368 189

 

BAHAGIAN INDUSTRI

BIL JANJI Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelanggan Jumlah Perkhidmatan
Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 40 100 0 0 40
2 32 93.75 2 6.25 30
3 190 99.473684210526 1 0.52631578947368 189

 

BAHAGIAN REGULATORI

BIL JANJI Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati TempohMasa / Standard PiagamPelanggan Jumlah Perkhidmatan
Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 40 100 0 0 40
2 32 93.75 2 6.25 30
3 190 99.473684210526 1 0.52631578947368 189