RANCANGAN MALAYSIA KE-5

(Last Updated On: April 13, 2017)

Laporan ini merupakan pencapaian aktiviti-aktiviti jabatan yang telah dilaksanakan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-5 mulai tahun 1986 hingga 1990.

PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN 1986-1990

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN

Dalam  Rancangan Malaysia Ke-5 sejumlah RM 3,905,000.00 telah diluluskan oleh kerajaan Negeri Kelantan kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Sebanyak  96.52 % atau RM 3,765,156.01 peruntukan pembangunan telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut.

Carta Turus: Jumlah Peruntukan Pembangunan Negeri dan Perbelanjaan 1986-1990

 

Dalam  Rancangan Malaysia Ke-5 sejumlah RM2,858,050 telah diluluskan oleh kerajaan Persekutuan Kelantan kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan. Sebanyak  98.62 % atau RM 2,818,514.90 peruntukan pembangunan telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut.

 

Carta Turus: Jumlah Peruntukan Pembangunan Persekutuan dan Perbelanjaan 1986-1990

 

PRESTASI KUTIPAN HASIL 1986-1990

Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 sejumlah RM911,748.00 hasil kepada kerajaan negeri  telah berjaya dipungut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan. Secara purata penambahan pungutan hasil adalah 79.42 % setahun.

 

Carta Turus: Jumlah Pungutan Hasil Negeri 1986-1990

 

Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 sejumlah RM 1,269,673.00 hasil kepada kerajaan persekutuan telah berjaya dipungut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan.

 

NILAI EKSPORT BAHAN DAN HASILAN TERNAKAN 1986-1990

 

Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 nilai eksport bahan dan hasilan ternakan Negeri Kelantan adalah sebanayak RM 100.30 juta. Secara puratanya pertambahan nilai eksport adalah 26.41 % setahun.

 

NILAI EKSPORT BAHAN DAN HASILAN TERNAKAN 1986-1990

 

Bancian Ternakan Negeri Kelantan 1986-1990

 

Bancian Ternakan Negeri Kelantan1986-1990

 

Carta Turus: Bancian Lembu Negeri Kelantan 1986-1990

 

Carta Turus: Bancian Kerbau Negeri Kelantan 1986-1990

 

Carta Turus: Bancian Kambing Negeri Kelantan 1986-1990

 

Carta Turus: Bancian Bebiri Negeri Kelantan 1986-1990

 

JUMLAH PENYEMBELIHAN TERNAKAN 1986-1990

 

Jadual: Jumlah Penyembelihan Ternakan Negeri Kelantan 1986-1990

 

Carta Turus: Jumlah Penyembelihan Lembu 1986-1990

 

Carta Turus: Jumlah Penyembelihan Kerbau 1986-1990

 

Carta Turus: Jumlah Penyembelihan Kambing 1986-1990

 

Carta Turus: Jumlah Penyembelihan Bebiri 1986-1990