RANCANGAN MALAYSIA KE-7

(Last Updated On: April 16, 2017)

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN RANCANGAN MALAYSIA KE TUJUH (1996-2000) JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI KELANTAN

Laporan ini merupakan pencapaian aktiviti jabatan yang telah dilaksanakan sepanjang Rancangan Malaysia Ke Tujuh (RMK-7) mulai tahun 1996-2000.Dalam RMK-7 secara keseluruhanya anggota jabatan telah menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi bagi memastikan objektif jabatan bagi membangunkan sektor penternakan di Negeri Kelantan dapat dicapai.

PRESTASI KEWANGAN

HASIL
Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1997-2000) Jabatan perkhidmatan Haiwan  telah berjaya menyumbang sejumlah RM 3,328,963.73 hasil kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Jumlah pungutan hasil menunjukkan peningkatan menegak dengan kadar purata sebanyak 10.7 % setahun.
Jadual : Pungutan Hasil Kerajaan Negeri 1996-2000
Carta Turus: Pungutan hasil Kerajaan Negeri 1996-2000
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN 1996-2000

PERUNTUKAN NEGERI

Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) Jabatan perkhidmatan Haiwan  telah mendapat peruntukan dari Kerajaan Negeri  sebanyak RM 8,500,000.00.Sebanyak RM 8346,649.26 atau 98.20 % telah dibelanjakan.Projek-projek pembangunan yang dibiayai dibawah peruntukan pembangunan negeri adalah seperti berikut:-

 • Rancangan Operasi Induk Anak lembu
 • Rancangan Perkembangan Perusahaan Lembu dan Kambing Tenusu
 • Rancangan Pemeliharaan kambing dan Bebiri
 • Rancangan Perkembangan Perusahaan Pedaging
 • Rancangan pembakaan
 • Rancangan Perintis Pemeliharaan Rusa
 • Rancangan Pembangunan Pusat Perkhidmatan Haiwan dan Promosi Hasil Ternakan.

 

Jadual : Terimaan dan Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Kerajaan Negeri 1996-2000

 

Carta Turus : Terimaan dan Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Kerajaan Negeri 1996-2000

PERUNTUKAN PERSEKUTUAN

Sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1997-2000) Jabatan perkhidmatan Haiwan  telah mendapat peruntukan dari Kerajaan Persekutuan  sejumlah RM 3,304,431.00. Sebanyak RM 3,256,879.47 atau 98.56 % telah dibelanjakan.rojek-projek pembangunan yang dibiayai dibawah peruntukan pembangunan persekutuan adalah seperti berikut:-

 • Rancangan Perkembangan Perusahaan Kambing
 • Pembangunan Ladang Kambing
 • Rancangan Ternak Lembu/Kerbau TAC G. Musang
 • Perkembangan Padang Ragut
 • Penyiasatan Penyakit
 • Rancangan Pembakaan
 • Projek Pembangunan Rakyat Termiskin
 • Pusat Kuarantin Rantau Panjang
 • Makmal Diagnosa Veterinar Kota Bharu
 • Pusat Ternakan Haiwan Pantai Timor

 

Jadual : Terimaan dan Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan 1996-2000

 

Carta Turus : Terimaan dan Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Kerajaan Persekutuan 1996-2000

 

PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN 1999-2000

Jadual : Bancian Ternakan Negeri Kelantan 1996-2000

 

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) populasi lembu menurun sebanyak 2.95  peratus dari 141,760 ekor pada 1996 kepada 120,877 ekor pada tahun 2000

Carta Turus: Bancian Lembu Negeri Kelantan 1996-2000

 

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) populasi kerbau menurun sebanyak 6,20 peratus dari 13,752 ekor pada 1996 kepada 9,488 ekor pada tahun 2000.

Carta Turus: Bancian Kerbau Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Lembu Tenusu Negeri Kelantan 1996-2000

 

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) populasi kambing menurun sebanyak 2.29 peratus dari 53968 ekor pada 1996 kepada 47,790 ekor pada tahun 2000.

Carta Turus: Bancian Kambing Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Bebiri Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Ayam Daging Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Khinzir Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Ayam Kampung Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Itik Daging Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Bancian Itik Telur Negeri Kelantan 1996-2000

 

PENGELUARAN KOMODITI TERNAKAN PERINGKAT LADANG NEGERI KELANTAN 1996-2000

Jadual : Pengeluaran Komoditi Ternakan Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Daging lembu Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Daging Kerbau Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Daging Kambing Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Daging Bebiri Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Ayam Daging Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000(ribu-TM)

 


Carta Turus: Pengeluaran Itik Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Pengeluaran Telur Ayam Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000(ribu-TM)

 

Carta Turus: Pengeluaran Telur Itik Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000(TM)

 

NILAI KOMODITI TERNAKAN PERINGKAT LADANG NEGERI KELANTAN 1996-2000

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) nilai keluaran komoditi ternakan peringkat ladang Negeri Kelantan telah meningkat sebanyak 13.39 peratus dari RM 107,615,932.99  pada 1996 kepada RM 179,682,988.69 pada tahun 2000. Daging ayam  merupakan penyumbang terbesar kepada peningkatan nilai keluaran komoditi sepanjang tempoh 1996-2000 ia itu sebanyak 42.24 %.

 

Jadual : Nilai Komoditi Ternakan Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran lembu Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Kerbau Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Kambing Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Bebiri Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Ayam Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Telur Ayam Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Telur Itik Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Nilai Pengeluaran Susu Segar Peringkat Ladang Negeri Kelantan 1996-2000

 

TAHAP SARADIRI KOMODITI TERNAKAN NEGERI KELANTAN 1996-2000

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) tahap saradiri daging lembu dan kerbau telah menurun sebanyak 7.44 peratus dari 61.7 % pada 1996 kepada 38.76 %  pada tahun 2000.

Jadual : Tahap Saradiri Komoditi Ternakan Negeri Kelantan 1996-2000(%)

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) tahap saradiri daging kambing dan bebiri adalah dalam keadaan stabil bergerak dalam jajaran kecil 89.60 % pada tahun 1996 meningkat kepada 100% dan stabil mulai tahun 1998 sehingga tahun 2000.

 

 

Carta Turus: Tahap Saradiri Daging Lembu/Kerbau Negeri Kelantan 1996-2000

Secara keseluruhannya dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Tujuh(1996-2000) tahap saradiri daging kambing dan bebiri adalah dalam keadaan stabil bergerak dalam jajaran kecil 89.60 % pada tahun 1996 meningkat kepada 100% dan stabil mulai tahun 1998 sehingga tahun 2000.

 

 

Carta Turus: Tahap Saradiri Daging Kambing/Bebiri Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Tahap Saradiri Daging Ayam/Itik Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Tahap Saradiri Telur Ayam/Itik Negeri Kelantan 1996-2000

 

PENGGUNAAN PERKAPITA KOMODITI TERNAKAN NEGERI KELANTAN 1996-2000

Jadual : Penggunaan Perkapita Komoditi Ternakan Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Penggunaan Perkapita Daging lembu/Kerbau Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Penggunaan Perkapita Daging Kambing/Bebiri Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Penggunaan Perkapita Daging Ayam/Itik Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus : Penggunaan Perkapita Telur Ayam/Itik Negeri Kelantan 1996-2000

 

IMPORT TERNAKAN HIDUP DAN HASIL TERNAKAN 1996-2000

Jadual : Import Ternakan Hidup Negeri Kelantan 1996-2000

 

Carta Turus: Import lembu Hidup Negeri Kelantan 1996-2000 (ekor)

 

Carta Turus: Import Kambing Hidup Negeri Kelantan 1996-2000(ekor)

 

Carta Turus : Import Khinzir Hidup Negeri Kelantan 1996-2000