Visi, Misi & Objektif JPVNK

(Last Updated On: March 23, 2017)
VISI JABATAN

Industri ternakan menjadi komersial dan bersepadu sepenuhnya yang mengeluarkan makanan yang berkualiti dari hasil ternakan bagi  mencapai tahap saradiri Negara dan eksport.

MISI JABATAN :

Kami komited kepada pertumbuhan  pertumbuhan industri ternakan yang mantap bagi membekal makanan yang bermutu dan selamat dari hasilan ternakan untuk kegunaan Negara dan eksport dengan menyediakan perkhidmatan veterinar yang berkualiti dari individu yang bermotivasi , mahir dan kreatif.

OBJEKTIF JABATAN :
  • Mencegah, mengawal dan membasmi penyakit-penyakit haiwan dan zoonotik.
  • Menggalak pertumbuhan dan pembangunan industri haiwan yang mantap
  • Menentukan bahan-bahan haiwan untuk makanan manusia suci, bersih dan sesuai untuk dimakan.
  • Menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan industri makanan haiwan.
  • Menentukan kebajikan dan kesejahteraan semua haiwan sentiasa terpelihara.